Een nieuw begin….

Tot voor kort kon u op deze site (h)eerlijke koffie kopen. Een deel van de opbrengst daarvan ging naar het land waar de koffie vandaan kwam en werd daar o.a. ingezet voor de strijd tegen  slavernij en kinderprostitutie.

Helaas zag ik me genoodzaakt de verkoop van koffie te stoppen. Wat er vervolgens resteerde was deze site en de naam daarvan, namelijk Het Huis Zarfath (kortweg: huiszarfath.nl). Ik besloot om aan de website een andere bestemming te geven.

Wat u hier vanaf nu kunt verwachten?
U leest er meer over op de pagina’s Wie?, Wat? en Waar?