Waar?

Over de God van de Bijbel, Zijn Zoon Jezus Christus, de Bijbel en de volgelingen van Jezus Christus (de christenen) valt enorm veel te vertellen. Mijn interesse gaat vooral uit naar Jezus Christus. Hij vormt namelijk het stralende middelpunt van het christelijk geloof.

Het Huis Zarfath
Op de website Het Huis Zarfath wil ik meer over Hem vertellen. Maar ook over andere bekende en minder bekende mensen in de Bijbel. Zoals de ongelovige weduwe uit de heidense stad Zarfath. Ze deelde haar laatste voedsel met een hongerige profeet en liet hem vervolgens in haar huis wonen. Wie of wat maakte dat ze dat deed?

In de verdrukking
In de tijd dat de Here Jezus op aarde verbleef, deed de heersende religieuze klasse er alles aan om Hem in diskrediet te brengen en Hem het zwijgen op te leggen. Uiteindelijk werd Hij door hun toedoen tot de kruisdood veroordeeld. Veel van Zijn volgelingen kregen en krijgen, net als Hem, te maken met valse beschuldigingen, mishandeling, marteling en/of worden gedood omdat ze hun geloof niet willen verloochenen. Vandaag de dag neemt wereldwijd die vervolging alleen maar toe.
Op de website Indeverdrukking.nl vindt u informatie over deze hedendaagse christenvervolging.

Thaise koffie
Voordat de Here Jezus naar het huis van Zijn Vader ging, riep Hij Zijn discipelen op om het Evangelie te gaan verkondigen. Die opdracht is ook vandaag de dag nog steeds van toepassing. Op de website ThaiseKoffie.nl kunt u kennismaken met het werk van een aantal zendelingen en hun soms wel heel ‘bijzondere projecten’ om het Evangelie bekend te maken.