Wat?

Op de ‘Wie?’ pagina kunt u lezen dat de beheerder van deze website nog een altijd websites heeft. Op deze pagina staat beschreven wat u op welke website kunt vinden.

huiszarfath.nl
Over de God van de Bijbel, Zijn Zoon Jezus Christus, de Bijbel en de volgelingen van Jezus Christus (de christenen) valt enorm veel te vertellen. Mijn interesse gaat vooral uit naar Jezus Christus. Hij vormt het stralende middelpunt van het christelijk geloof.
Op de website Het Huis Zarfath wil ik meer over Hem vertellen. Maar ook over andere bekende en minder bekende mensen in de Bijbel. Zoals de ongelovige weduwe uit het heidense plaatsje Zarfath. Ze deelde haar laatste voedsel met een hongerige profeet en liet hem vervolgens in haar huis wonen. Hoe kwam ze er toe om dat te doen?

indeverdrukking.nl
In de tijd dat de Here Jezus op aarde verbleef, deed de heersende religieuze klasse er alles aan om Hem in diskrediet te brengen en Hem het zwijgen op te leggen. Uiteindelijk werd Hij door hun toedoen en op basis van valse beschuldigingen tot de kruisdood veroordeeld. Veel van Zijn volgelingen kregen en krijgen, net als Hem, te maken met valse beschuldigingen, mishandeling, marteling en/of worden gedood omdat ze hun geloof niet willen verloochenen. Vandaag de dag neemt wereldwijd die vervolging toe.
Op de website Indeverdrukking.nl vindt u informatie over deze hedendaagse christenvervolging.

thaisekoffie.nl
Voordat de Here Jezus naar het huis van Zijn Vader ging, riep Hij Zijn discipelen op om het Evangelie te gaan verkondigen. Die opdracht is ook vandaag de dag nog steeds van toepassing voor Zijn nu op aarde levende volgelingen. Op de website ThaiseKoffie.nl kunt u kennismaken met het werk van een aantal zendelingen en hun soms wel heel ‘bijzondere projecten’.

peterfeenstra.nl
Het is iets waarover ik me altijd weer verwonder, de schepping!
In zes dagen schiep God een wereld die volmaakt was. De mens bracht daar verandering in. Daardoor is de wereld nu gigantisch vervuild. Er is ontzettend veel onrecht, ellende, honger, geweld, oorlog, pijn en verdriet.
Ondanks al die ellende is er nog altijd veel moois te zien dat duidelijk maakt dat God ooit een prachtige wereld schiep.
Op peterfeenstra.nl is o.a. een groot aantal foto’s geplaatst. Ze vormen voor mij het bewijs dat deze wereld geen toevalstreffer is geweest van een uit het niets ontstane ontploffing.