Wie?

Vraagt u zich af wie de persoon is die achter deze website schuilgaat?
Onderstaand treft u een korte schets aan.

‘k Ben een 50-plusser die zich al jarenlang bezighoudt met het ontwikkelen van websites en het vullen van die sites met zelf geschreven artikelen. 
Mijn interesse voor landen, andere culturen en reizen bracht me er in het verleden toe om een aantal websites te ontwikkelen met informatie over Australië, Maleisië en (ietwat dichter bij huis) Italië.

Ommekeer
In 2006 kwam ik tot geloof, ik werd een volgeling van Jezus Christus en raakte volop geïnteresseerd in de Bijbel. Al snel werd mij duidelijk dat God de mens heeft aangesteld als rentmeester over deze wereld. Van ons wordt verwacht dat we op een eerlijke, rechtvaardige manier omgaan met onze medemens, de natuur en al het andere dat God geschapen heeft.
Dat bracht me ertoe om de komende weken, maanden (of zelfs jaren?) op deze en een paar andere (gerelateerde) websites artikelen te gaan plaatsen die te maken hebben met het christendom.

Wilt u weten aan wat voor artikelen ik wil gaan werken en op welke sites u die kunt vinden? Neem dan een kijkje op de Waar?-pagina.